تائیدیه ها و مجوزها

مجوز نظام صنفی رایانه ای

تصویر مجوز

مجوز واردات و صادرات

نماد اعتماد الکترونیک

تائیدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رایدویی

تمامی تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت به مصرف کنندگان عزیز  دارای تائیدیه های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشند.