حوزه های فعالیت

 • تامین تجهیزات و راهکارهای مورد نیاز بازار در بخش فناوری اطلاعات و انتقال داده
 • بومی سازی فناوری های حوزه های مورد نظر شرکت و نیاز بازار کشور بر پایه
  • تحقیق و توسعه
  • انتقال فناوری
 • تهیه و تولید تجهیزات و پایانه های سمت کاربر مانند مودم های وایرس، LTE و زیروکلاینت های AIO
 • تهیه و تولید تجهیزات شبکه ای با هدف تامین بازار شرکت های کوچک و متوسط مانند سوئیچ های لایه 2 و PoE
 • تهیه و تولید تجهیزات شبکه ای در سطح شرکت ها و سازمان های بزرگ مانند سوئیچ های Core و Router
 • تهیه و توسعه سیستم های عامل مبتنی بر لینوکس Linux Embedded Systems
 • بررسی و تولید طرح های فناوری در راستای اهداف شرکت جهت کمک به جوانان و متخصصین حوزه فناوری