درباره ما

معرفی توسعه انتقال داده آرین

شرکت توسعه انتقال داده آربن به شماره ثبت 546976 و شناسه ملی 14008605827 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جمعی از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات کشور با با هدف تامین نیاز بازار داخل به تجهیزات و راهکارهای با صرفه اقتصادی در بخش تجهیزات و راهکارهای فناوری اطلاعات، انتقال داده و مخابرات در کنار بومی سازی فناوری های ارتباطاتی و مخابراتی و پس از طی دوره چند ساله تحقیقاتی تأسیس گردیده است.
در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده ، طرحی دقیق به صورت مرحله به مرحله در حال اجرا میباشد که اولین مرحله آن پس از بررسی نیاز بازار، تحقیقات گسترده در راستای انتخاب فناوری و راهکارهای تجاری مناسب و با کیفیت، برند سازی و در نهایت ایجاد بازار و ارائه محصولی با کیفیت به مصرف کننده ایرانی با ایجاد برند EasyGigs و اقدام به برند سازی و بازارسازی در کشور در حال اجرا میباشد.

حوزه های فعالیت

با توجه به هدف گزاری های بلند مدت صورت پذیرفته توسط تیم مدیریتی شرکت توسعه انتقال داده آرکا، این شرکت در راستای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه های زیر فعالیت مینماید.

 1. تامین تجهیزات و راهکارهای مورد نیاز بازار در بخش فناوری اطلاعات، انتقال داده و مخابرات
 2. واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز جهت تامین نیاز بازار و تولید محصولات
 3. صادرات
 4. بومی سازی فناوری های حوزه های مورد نظر و نیاز بازار کشور بر پایه
 5. تحقیق و توسعه
 6. انتقال فناوری
 7. فروش و بازرسازی
 8.  همکاری در زمینه مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های ارتباطی و مخابراتی
 9. آموزش

خط مشی کیفیت

شرکت توسعه انتقال داده آرکا ارائه دهنده خدمات، راهکارها و محصولات حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات و شبکه های کامپیوتری در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات و تولیدات خود مصمم است با استقرار و اجرای نظام نامه مدیریت کیفیت و همچنین الزامات و استانداردهای کیفی مختص مشتریان خود در جهت میل به رشد و شکوفایی صنعت کشور و رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان خود گام بردارد. در این راستا این شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل تعریف و پیاده سازی کامل آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:

 • افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق شناخت دقیق نیازمندی و پاسخگویی دقیق و مناسب
  افزایش توانمندی فنی پرسنل از طریق آموزش نیروهای انسانی
  بهره گیری از توانمندی و مشارکت کلیه پرسنل به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و گسترش فرهنگ بهبود مستمر
  ارائه بروزترین راهکارهای فنی بر پایه تکنولوژی روز
  تعریف و پایش مستمر شاخصهای کلیدی عملکرد درون سازمانی برای سنجش کیفیت عملکرد پرسنل و افزایش بهره وری
  خـط مشـی کیفیت به اهداف کیفی قابـل انـدازه گیری تبدیل شده است تا ضمن اطمینـان از درک آن تــوسط همکاران ، میـزان حـرکت به سمت این اهـداف قابل سنجش باشــد