آموزش

دپارتمان آموزش ، با هدف پاسخ گویی به نیازهای روز سازمان ها و شرکت ها و همچنین توسعه فرصت های یادگیری بصورت فردی و سازمانی ،با ساختاری منعطف اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مطابق با سیلابس های روز دنیا در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نموده است.

ماموريت :

دپارتمان آموزش در راستاي تحقق ماموريت بر آن است تا با اتخاذ رويکردهاي ذيل :

  • توسعه کمي و کيفي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي مجتمع درنيل به سازمان ” دانايي محور ” و ” توليد کننده دانش “
  • اثر بخشي فعاليت هاي آموزشي سازمان هاي خصوصي و دولتي دريافت کننده خدمات و محصولات فرهنگي و آموزشي
  • بازار يابي و گسترش سهم بازار از محصولات و خدمات آموزشي کشور
  • رعايت اخلاق حرفه اي ، ارزش هاي متعالي آموزشي و يادگيري سازماني
  • ضمن تحقق ماموريت هاي راهبردي خويش” موجبات رضايت مندي و خشنودي مشتريان گرانقدر خويش را فراهم سازد

اهداف :

_ انجام فعاليت های نياز سنجی آموزشی ، برنامه ريزی و مشاوره آموزشی برای واحدهای آموزشی ، موسسات و سازمان های دولتی و بخش خصوصي کشور .
_ ايجاد تغيير و دگرگونی در دانش ، بينش ، رفتار و مهارت کارکنان و تطبيق آن با نيازهای روز آموزشی سازمانهای متعامل با مجتمع فنی تهران
_ تعادل و توسعه همکاری های دو جانبه با سازمانها ، نهادها و موسسات آموزشي و فرهنگي کشور .
_ برگزاری نشست ها ، همايش ها و سمينار های تخصصی مرتبط با مسائل حوزه ” سازمان و مديريت ” در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی .
_ معرفی اساتيد و مدرسين مجرب و توانمند به سازمان ها و موسسات مختلف مطابق موازين کاری و اخلاق حرفه ای .
_ گسترش و توسعه سهم بازار فعاليت های آموزشی در بازار هدف .
_ حاکم کردن نگرش علمي در انجام فعاليتهاي آموزشي دپارتمان آموزشهاي سازماني